Hóa chất bóc tẩy sàn

Upload Image...

HÓA CHẤT BÓC TẨY SÀN: 

Hóa chất bóc tẩy sàn gồm các loại:

  • Chất bóc tẩy sàn cao cấp (FOREX OFF): chát tẩy ố vàng, gỉ sét. Hiệu quả đặc biệt tốt với các vết bẩn dầu mỡ. Sản phẩm này là một loại bỏ sáp sàn kinh tế rất hiệu quả trong việc bóc các chất đánh bóng khác.
  • Chất bóc tẩy sàn đậm đặc (JON STRIP): Dùng để tẩy sàn và bóc sàn. JONTRIP  là tác nhân giải phóng sàn kinh tế và rất hiệu quả trong việc bóc tẩy.