Hóa chất giặt ủi

HÓA CHẤT GIẶT ỦI

Sử dụng như chất giặt chính trong giặt là, đặc  biệt hiệu quả với nước có nhiệt độ thấp.

Sử dụng như chất làm sạch chính trong việc giặt  là đồ vải.

Nước xả làm mềm vải, chống tĩnh điện.

Sử dụng để tẩy trắng vải dùng cho đồ màu.

Sử dụng để tẩy trắng đồ vải như ga giường, khăn trải bàn, quần áo bệnh nhân…

Loại bỏ mỡ có nguồn gốc động thực vật trên  vải, loại bỏ các chất bẩn đặc trưng trong nhà bếp.

Sử dụng trong giặt là đồ bệnh viện, khách sạn  và các đồ khác.

Làm trung hòa các chất kiềm và clor còn dư  trên vải