Hóa chất phủ và đánh bóng sàn

HÓA CHẤT PHỦ VÀ ĐÁNH BÓNG SÀN

Hóa chất phủ đánh bóng sàn gồm có các loại:

Dùng để đánh bóng, phủ bóng các vật liệu bằng gỗ như gỗ  MDF, ván sàn, sàn Ondol, gỗ tự nhiên, sàn gỗ ép,  vv… Giúp tạo lớp lót cứng cho sàn gỗ.

Dùng để đánh bóng, phủ bóng cho gạch astile, sứ, gạch  urethane, sàn epoxy, terrazzo và đá cẩm thạch (Marble). Có tác dụng hỗ trợ tăng cứng bề mặt sàn.

 

Đánh bóng cho gạch vinyl/astile, ngói cao cấp, terrazzo, đá cẩm thạch.

Dùng để đánh bóng, phủ bóng cho gạch astile, sứ, gạch  urethane, sàn epoxy, terrazzo và đá cẩm thạch (Marble).  Có tác dụng hỗ trợ tăng cứng bề mặt sàn.