LOMPALKA – Chất tăng hoạt tính kiềm

Chất tăng hoạt tính kiềm – Lomp Alka

Tên Sản phẩm:Lomp Alka
Thương hiệu: Malpyo
Sản xuất:  Hàn Quốc
Dung tích:   20 Lit

Tư vấn miễn phí