Sunpol Chlorine Powder – Bột tẩy trắng gốc Clor

Bột tẩy trắng gốc Clor – Sunpol Chlorine Powder

Tên Sản phẩm:Sunpol Chlorine Powder
Thương hiệu: Kim&S
Sản xuất:  Hàn Quốc
Dung tích:   20 Kg

Tư vấn miễn phí